Rejestracja   Logowanie echosonda.pl - sklep dla wędkarzy i żeglarzy
Koszyk jest pusty

koszyk jest pusty

O firmie | Nasze usługi | Regulamin | Mapa sklepu | Kontakt

Znajdź produkt

Lokalizacja: echosonda.plUsługi hydrologiczne

Usługi hydrologiczne

Informacje o naszych usługach

W ramach prowadzonej przez nas dziełalności oferujemy Państwu szereg dodatkowych usług, m.in.
 

Opracowania z wykorzystaniem technik hydroakustycznych:

 • tworzenie map batymetrycznych
 • skaning dna
 • wykorzystanie techniki sonarowej do lokalizacji obiektów podwodnych na akwenach śródlądowych
 • określanie zasięgu roślinności podwodnej


 

Wykonywanie przekrojów poprzecznych i podłużnych rzek

 • do celów projektowych  w zakresie budownictwa
 • przekroje dolinowe do wyznaczania stref zagrożenia powodziowego
 

Wykonywanie dokumentacji projektowej (PB, PW) oraz ekspertyz hydrologicznych


Sporządzanie operatów wodno-prawnychUsługi związane z systemami informacji geograficznej GIS

 • tworzenie Cyfrowych Modeli Terenu,
 • inwentaryzacja cieków i urządzeń wodnych z wykorzystaniem narzędzi GIS,
 • tworzenie bazy danych przestrzennych dotyczących wód powierzchniowych.

Pomiary hydrometryczne – pomiary przepływu w kanałach otwartych


Ponadto wykonujemy:

 • opracowania hydrologiczno - hydrauliczne
 • dokumentacje geologiczno - inżynierskie
 • ekspertyzy i opinie
 • obliczenia geotechniczne
 • przedmiary i kosztorysy


czwartek, 6 października 2022r.
Copyright © 2003-2022 echosonda.pl, design bykompaz.pl