Rejestracja   Logowanie echosonda.pl - sklep dla wędkarzy i żeglarzy
Koszyk jest pusty

koszyk jest pusty

O firmie | Nasze usługi | Regulamin | Mapa sklepu | Kontakt

Znajdź produkt

Lokalizacja: echosonda.plUsługi hydrologiczne

Usługi hydrologiczne

Informacje o naszych usługach

W ramach prowadzonej przez nas dziełalności oferujemy Państwu szereg dodatkowych usług.
 
Opracowania z wykorzystaniem technik hydroakustycznych:

  • tworzenie map batymetrycznych
  • skaning dna
  • wykorzystanie techniki sonarowej do lokalizacji obiektów podwodnych na akwenach śródlądowych
  • określanie zasięgu roślinności podwodnej


 

Wykonywanie przekrojów poprzecznych i podłużnych rzek

  • do celów projektowych  w zakresie budownictwa
  • przekroje dolinowe do wyznaczania stref zagrożenia powodziowego

 
Sporządzanie operatów wodno-prawnych
 
Wykonywanie dokumentacji i ekspertyz hydrologicznych
 
Usługi związane z systemami informacji geograficznej GIS

  • tworzenie Cyfrowych Modeli Terenu,
  • inwentaryzacja cieków i urządzeń wodnych z wykorzystaniem narzędzi GIS,
  • tworzenie bazy danych przestrzennych dotyczących wód powierzchniowych.

Pomiary hydrometryczne – pomiary przepływu w kanałach otwartych

środa, 1 kwietnia 2020r.
Copyright © 2003-2020 echosonda.pl, design bykompaz.pl